Repertórium 2004-2006

(1-9.számig)


Beköszöntő

szám

szerzők

cím

oldalszám

1 (30)

Vacláv Havel

A civil társadalom és új ellenségei

5-6

 
Elméletileg

szám

szerzők

cím

oldalszám

1

Bank Dénes

Kommunikáció civilfokon – civil szervezetek társadalmi célú kommunikációja az interneten

11-28

1

Sebestény István

Civil dilemmák, civil kételyek a civil szervezetek (köz)életében.

29-40

2

Bullain Nilda

Átfogó nonprofit jogi reformkoncepció – lépések egy értékalapú civil jövőkép felé

5-27

2

Szabó Máté

PHD–Kurzus a civil társadalomról

28-44

3

Farkas Ferenc Molnár Márta

A nonprofit szervezetek elszámoltathatósága.

5-12

4

Molnár Szilárd

A társadalom államosítása Magyarországon

5-37

4

Kákai László

Torzulások a magyar nonprofit szektorban.

38-46

5

Jody Jensen

Miszlivetz Ferenc:

Globális civil társadalom: a másképpen gondolkodás diskurzusától a világbanki zsargokságig.

5-24

6

Hegyesi Gábor

Fekete Orsolya

Kísérlet a nonprofit szervezetek felmérésére a Társadalmi Igazságosság Index segítségével.

5-34

7

Balás Endre

A civil társadalom szerepe a demokratikus jogállam intézményeinek ellenőrzésében

5-16

 
Közösségek és civil társadalom

szám

szerzők

cím

oldalszám

1

Győrffy Gábor

Szabadságunk gyermekei – a civil kezdeményezések jelene és jövője.

41-50

1

Templom Józsefné

A Nap utcai modell – a városi közösségfejlesztés tapasztalatai

51-74

1

 

Budapesti nyilatkozat – az európai civil társadalom fejlesztése a közösségfejlesztés eszközeivel

75-81

1

Nyitrai Imre:

Szociális ágazat, civil szféra, önkéntesség

82-94

2

Brachinger Tamás

Civilek és a politikai hatalom – önkormányzatiságunk első évtizedének egyik sajátossága

45-59

2

Vay Márton

Értékelés, eredményhirdetés előtt

60-64

2

Gállos Orsolya

Mint Zengő cimbalom

65-69

2

Csizmadia László

Saját sorsunkat irányítjuk

70-72

2

Reisz Terézia

A hatalom arra született, hogy korlátozza a szabadságot

73-76

2

Sebõk János

Herbert Tamás

Ne bántsátok a Zengőt, ő sem bántott titeket

77-84

3

Beke Pál

Mindannyiunk művelődési otthona

13-30

3

Varsányi Erika

Helyhatóságok és állampolgárok a magyar ugaron. Esettanulmány .

31-52

4

Farkas István

A környezet– és természetvédő mozgalom együttműködési rendszere

47-58

4

Bukta Zsuzsanna

A sport civil szférája Magyarországon

59-77

4

Teleki András

A gazdálkodás sajátosságai az észak–alföldi régió nonprofit szervezeteiben

78-100

5

Székely Levente

Pintér Róbert

Információs társadalom: Paradicsomban a civilek? Valóság több olvasatban.

25-44

5

Baráth Árpád

Önsegítő csoportok, társadalmi szolidaritás és szociális munka a 21. század küszöbén:- Kritikai áttekintés.

45-76

5

Zikker Antal

Dandé István

Civil attitűdök és megoldókulcsok a dél-dunántúli régió hat kistérségében.

77-90

6

Borovitz Tamás

Csótó Mihály

Pintér Róbert

Civil szervezetek internetes jelenlétének vizsgálata. A honlap-elemzési kutatás tanulságai.

35-52

6

Herczeg Tamás

A civil szektor helyzete Békéscsabán

53-68

7

Cserháti Ákos

Az önkéntesség motivációi és az önkéntesség egy különleges terepe: a közösségi rádió.

17-34

7

Csapody Tamás

Polgárjogi mozgalmak

35-50


Társadalom és állam

szám

szerzők

cím

oldalszám

1

Kuti Éva

Számíthatnak–e a nonprofit szervezetek a vállalatok támogatására?

95-117

1

Nizák Péter

Az állami pályázati rendszer tapasztalatai

118-133

2

Béres Tibor

A pályázati rendszer hasznáról

85-101

2

Gerencsér Balázs

Ezt az 1-et akartuk?

102-110

2

Kuti Éva

Zárszámadás a Nemzeti Civil Alapprogram első pályázati fordulójáról

111-134

2

Lányi András

Környezeti konfliktusok társadalmi megítélése és mechanizmusa

133-139

3

Bíró Endre

A KCR–dimenzió.

53-89

3

Kinyik Margit

Vitál Attila

A közfeladatok ellátása a nonprofit szektorban.

90-106

4

Nizák Péter

A társadalmi egyeztetésről – a Nemzeti Fejlesztési Terv kapcsán

91-100

4

Mahler Balázs

Pályázatok civil szervezeteknek

101-118

4

Nemoda István

Stratégiai partnerségben

119-130

5

Arató Krisztina

A civil szervezetek és az Európai Unió.

102-132

6

Dunajcsik Péter Maxigas

Foglaltház és civil társadalom

69-96

6

Ignits Györgyi

Civil szervezetek az önkormányzatokban. Kutatási Jelentés

97-118

7

Kiss Gabriella

Civil szervezetek szerepe egy környezeti konfliktusban. A Pest megyei hulladékügy. Esettanulmány.

51-64

7

Domaniczky Endre

Önkormányzati civil politika kiépítése Budapest XVIII. kerületében

65-90

 
Világ-nézet

szám

szerzők

cím

oldalszám

1

Szomolányi Zsuzsa

A civil társadalom – határtalanul. Áttekintés a nemzetközi összehasonlító nonprofit kutatásokról.

139-156

2

Allan Kaplan

Kapacitásépítés.

135-156

3

Török Marianna

A „Százalékos Klub”.

107-115

3

Allan Kaplan

Szervezeti kapacitás. Egy másfajta szemlélet

116-134

4

Tóth Károly

A civil szektor fejlődése Szlovákiában 1989 után

131-140

5

Nathalie Bolgert

„Civil bank” civileknek – A lengyel megoldás

133-153

6

Pawel Jordan

Hálózatok fejlődése és fejlesztése

119-142

7

Kmetty Zoltán

A svéd civil társadalom egy árnyaltabb megközelítésben

91-106

7

Rajacic Ágnes

A demokrácia gyermekei. Civil fejlesztés a Nyugat–Balkánon

107-120

7

Puntigán József

A civil társadalmi élet a (cseh)szlovákiai, kiemelten a nógrádi és a losonci magyarság életében.

121-138

7

Kiss Dénes

Az erdélyi magyar civil szféráról

139-154

 
Visszahatás

szám

szerzők

cím

oldalszám

1

Nyitrai Imre

Szabó Máté: Globalizáció, regionalizmus, civil társadalom.

157-161

1

Nyitrai Imre

Szigeti Ferenc Albert: Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban

162-166

2

Nyitrai Imre

Bódi Gábor: Versenyhelyzetben

161-166

3

Nyitrai Imre

Egy boríték tartalmáról: 2004 – nonprofit önarckép

135-142

3

Zotter Judit

A civil társadalom jövője..- Future of the Civil Society: Making Central European Nonprofit Organizations Work

143-145

4

Nyitrai Imre

Mert mindenki tehet valami hasznosat! Az Önkéntes Központ Alapítvány honlapja.

141-145

5

Boros Mónika

Veled, Uram...- Kákai László: Önkormányzunk értetek, de nélkületek! Pártok és civil szervezetek a helyi

önkormányzatokban.

153-156

6

Nizák Péter

Ismerd, értsd, hogy cselekedhess- Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról

143-145

7

Nyitrai Imre:

Köz–Jó–Lét avagy a sokat markolás tudás- A Civil Foglalkoztatási Szervezetek Szövetsége folyóiratáról

155-159

 
Kelet-Közép Európai országtanulmányok - magyar

szám

szerzők

cím

oldalszám

8-9

Bartal Anna Mária

Milyen a magyar amőba? –a vagy a magyar nonprofit szektor változásai

141-160

8-9

Pamela Beth Harris

Charlotte Roffiaen

Giovanni Moro

A civil szervezetek bevonásának kritériumai a politikai döntések elõkészítésében

7-28

8-9

Jan Kroupa

Josef Stogr

A stabilitás pillérei és a változás hordozói

49-54

8-9

Eduard Marcek

Változások a civil szektorban Szlovákiában – a finanszírozás kihívásai

181-200

8-9

Klon/Javor Egyesület

Nem kormányzati szervezetek Lengyelországban

61-102

8-9

Miroslav Pospísil

A cseh nonprofit szektor feltérképezése

219-239


Country Study

szám

szerzők

cím

oldalszám

8-9

Bartal, Anna Mária

The Hungarian Amoeba? Changes in the Hungarian Non–profit Sector

161-180

8-9

Pamela Beth Harris

Charlotte Roffiaen

Giovanni Moro

Participation in Decision-making: Criteria for the Involvement of Civil NGO–s.

29-48

8-9

Jan Kroupa

Josef Stogr

Bearers of Stability, Vehicles of chance.

55-60

8-9

Eduard Marcek

Changes in the

Civil Sector in Slovakia and Challenges of its Financing.

201-218

8-9

Klon/Javor Association

Non–profit organisations in Poland

103-140

8-9

Miroslav Pospísil

Mapping the Czech Non–Profit Sector.

233-244

Támogatók