Repertórium 2007-2010.

(10-25.számig)


Elméletileg

szám

szerzők

cím

oldalszám

10

Ligeti György

A társadalmi felelősségvállalásról

5-18

10

Márkus Eszter

Civil verdikt

19-30

11

Bényei Andrásné

Bíró Endre

Kinyik Margit

Nagy Ádám

Nizák Péter

Péterfi Ferenc

A kormányzat civil stratégiája és az ehhez fűzött civil szakmai álláspont

5-54

11

Brachinger Tamás

Őt állítás próbája egy ötfokú skálán, két játéktéren

55-64

12-13

Dombi Gábor

Oláh Miklós

Retz Tamás

A közép-dunántúli nonprofit szektor helye és lehetséges jövőbeni szerepe a civil társadalom fejlesztésében

12-28

 

12-13

Ugrin Emese

Varga Csaba

Részvételi demokrácia-kísérlet Abán, és szerepe a civil társadalomban

28-43

12-13

Dobossy Imre

Virágh Eszter

Vukovich Gabriella

A foglalkoztatási célú civil szervezetek helyzetének országos vizsgálata

44-69

12-13

Jancsák Csaba

Ifjúsági civil szervezetek a dél-alföldi régióban

69-88

12-13

Kiss Ákos

Kiss- Ádám Rebeka

Süli András

Szabó Krisztina

Ifjúsági közösségkutatás Debrecenben

88-91

12-13

Murányi István

Civil esélyek Hajdú-Bihar megyében

92-110

12-13

Beszedics Otília

Civilek a nyomtatott sajtóban

111-121

16

Fazekas Mihály

Sik Domonkos

A szakkollégiumok finanszírozási stratégiái és civil jellege közti összefüggések

5-21

16

Kákai László

A szervezetek működését befolyásoló problémák

22-36

 

17

Kuti Éva

Stratégiai cselekvésen innen, illúziókon túl

5-43

17

Bullain Nilda

Alapkérdések az alapítványokról

44-61

20

Szabó Máté

Polgári engedetlenség és civil kultúra

7-20

21

Reisinger Adrienn

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel – elméleti megközelítések

5-23

21

Bocz János

„Jéghegyek”. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

24-50

22

Bartal Anna Mária

Mit mutat a kaleidoszkóp? – Az Önkéntes Motivációs Leltár

5-33

23

Nárai Márta

Ismeretek és vélemények a nonprofit szektor szervezeteiről

5-21

23

Bartal Anna Mária

Saródy Zita

Körkép

22-41

24

Kollár András

A megyeszékhelyek civil szervezeteinek vizsgálata – különös tekintettel Győr megyeszékhelyre

7-20

24

Gyorgyovich Miklós

Felnőttképzéssel foglalkozó egyházközeli civil szervezetek vizsgálata egy ernyőszervezetről készült esettanulmány alapján

21-34


Közösségek és civil társadalom

szám

szerzők

cím

oldalszám

10

Osváth László

A térségi civil kapcsolatrendszer formálódása és jellegzetességei

31-47

10

Béres Tibor

Ahova a pénz nem jut el

48-68

11

Forrai Judit

Prostitúció és szociális munka

65-87

11

Fabulya Edit

Teleházas kutatás

88-106

11

Bakos Ottília

Gajzágó Éva

Kővágó Györgyi

Civil szervezetek a dunaújvárosi kistérségben

107-121

12-13

Benedek Gergő

Gosztonyi Gergely

Hargitai Henrik

Kisközösségi rádiózás Magyarországon. Az első 3 év

123-143

12-13

Pataki György

Bölcs „laikusok”

144-156

16

Arapovics Mária

A civil-nonprofit szervezetek szerepvállalása a felnőttek képzésében

37-58

17

Gerencsér Balázs

Oprics Judit

Százalékos adományozás szerepe az adományozási kultúra erősítésében

63-80

20

Péntek Eszter

A hatékonyságmérés problémái a betegszervezetek körében

21-41

21

Váczi Borbála

Rések a jó szándékban

51-68

21

Glied Viktor

Civil szervezetek szerepe a környezeti ügyekben, a dél-dunántúli régióban

69-80

22

Antal Attila

Az európai közvetlen demokrácia felé – Javaslatok az európai polgári kezdeményezéshez

35-56

22

Balogh Péter

Multiplikátor civilek? – Kísérlet a nonprofit szféra fejlesztéspolitikában betöltött szerepének empirikus feltárására

57-75

23

Lakatos Kinga

A képessé tétel (empowerment) lehetőségei a civil társadalomban

43-61

24

Galambos Attila

Civilek az iskolában – A globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

35-45

24

Koltay Elvira

Lakóparkokban működős civil/nonprofit szervezetek a budapesti agglomerációban

46-59


Társadalom és állam

szám

szerzők

cím

oldalszám

10

Porubcsánszki Katalin

A teljesítménymenedzsment lehetőségei a Nemzeti Civil Alapprogramban

69-88

10

Zám Mária

A magyar nonprofit szektor jövője a munkanélküliség kezelésében az európai integráció folyamatában

89-104

11

Versicsné Szalai Mária

„Civil partnerség” az egri hajléktalan-ellátásban

123-142

12-13

Domaniczky Endre

Gondolatok a civil pályázati rendszer hatékonyságáról – A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttének második évfordulóján

157-180

12-13

Sebestény István

Tisztújítás és „közmeghallgatás” – NCA 2006

181-205

16

Kinyik Margit

Civil döntéshozók a Nemzeti Civil Alapprogramban: cselekvési stratégiák és döntéshozatali mechanizmusok

59-78

16

Arató Krisztina

Bartal Anna Mária

Nizák Péter

A civil szervezetek tapasztalatai a Strukturális Alapokból finanszírozott projektek pénzügyi lebonyolításában

79-96

17

Nagy C.Ádám

Bíró Endre

Márkus Eszter

Csongor Anna

Nizák Péter

Sebestény István

Szemszögek – szakértői kommentárok az összeférhetetlenségi törvény kapcsán

81-117

20

Brachinger Tamás

Az „állatorvosi ló”, avagy egy community study, különös tekintettel a civil érdekérvényesítésre

43-51

21

Kinyik Margit

Civil érdekérvényesítés kistérségi szinten

81-110

21

Kákai László

Civil kapcsolati viszonyok

111-133

22

Bíró Endre

Álom és rémálom (A támogatási jogviszonyról)

77-111

23

Glied Viktor

Civilek a klímakutatás árnyékában

63-74

24

Sebők Dóra Valéria

Az európai uniós támogatások hatása a nonprofit szervezetek működésére az EQUAL program vizsgálata alapján

61-73


Világ-nézet

szám

szerzők

cím

oldalszám

10

Bežovan, Gojko

A horvát civil társadalom hiteles közéleti szereplővé válása

105-120

10

Scsaurszki Tamás

Közösségi Alapítványok (I.)

121-134

11

Scsaurszki Tamás

Közösségi Alapítványok (II.)

143-152

12-13

Csaba László Gyula

Áttekintés Dánia, Norvégia és Svédország nonprofit szektoráról

207-233

16

János-Jakab Beáta

Hol tart a romániai magyar nonprofit irodalom?

97-105

16

Junko Chano

1% - Japán módra

106-118

17

Kinyik Margit

Közfeladat-átvállalás gyakorlata Skóciában

119-142

20

Majláth Roland

A posztszocialista térség civil társadalma

53-70

20

Vicente Marbán Gallego

A harmadik szektor szerepe Spanyolország szociális fejlődésében, az Európai Szociális Modell tükrében

71-92

20

Hagai Katz

Benjamin Gidron

Nissan Limor

A harmadik szektor Izraelben – Jellemzők, struktúra és fejlesztő politikák

93-114

21

Miroslav Ruzica

Újabb válaszút előtt: A szerb civil társadalom

135-150

22

Tarrósy István

Önkormányzatok és civil társadalom Kelet-Afrikában – Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

113-134

23

Tatjana Rakar

Zinka Kolaric

A szlovén nonprofit szektor sajátos hely(zet)e a posztszocialista országok között

75-87

24

Tiina Randma

Daimar Liiv

Ülle Lepp

A kormány és a civil szektor viszonyának intézményesítése: az észt „paktum”

75-100


Visszahatás

szám

szerzők

cím

oldalszám

10

Boros Mónika

Recenzió:Nonprofit elméletek, modellek,trendek

135-138

10

Nyitrai Imre

Kérdések és válaszok határtalanul

139-143

10

Szabó Máté

Civil társadalom a politikai gondolkodás történetében és a mai diskurzusokban

144-148

11

Gosztonyi Gergely

Túlélőkészlet közösségi rádiósoknak

153-157

12-13

Boros Monika

Nyitrai Imre

Mihez van jogunk? (Recenzió)

235-240

16

Domaniczky Endre

A városi önkormányzatok és a helyi civil szektor együttműködésének lehetséges útjai

119-124

16

Zotter Judit

Szabó Máté

A tiltakozás kultúrája Magyarországon (recenzió)

125-126

17

 

Közösségi média helyzete az Európai Unióban

143-50

17

Bardóczi Sándor

Kanadában kolbászból?

151-156

20

Gregorio Rodríguez Cabrero

Vicente Marbán Gallego

Revista Espanola de Tercer Sector (RETS) – a spanyol harmadik szektor folyóirata

115-117

20

Domaniczky Endre

Önszerveződés-történeti kutatás a 19. századi pesti civil szervezetekről (Recenzió)

118-122

21

Gáthy Vera

Megjegyzések Szabó Máté cikkéhez – A gandhiánus polgári engedetlenségtől az ombudsmanig

151-153

22

A.Gergely András

Rólunk és értünk – Kákai László új kötetéről

135-139


Melléklet

szám

szerzők

cím

oldalszám

24

Andrássy Lászlóné

Galamb Veronika

Utószó a Civil Szemle különkiadása számára

101-106


Éves Civil Jelentés 2006-2007 (14-15. sz.)

szám

szerzők

cím

oldalszám

14-15

Szabó Máté

Lektori bevezető

8-11

14-15

Bartal Anna Mária

Ha kiszáradnak az utópia oázisai…

12-26

14-15

Bukta Zsuzsanna

Sport, szabadidő, rekreáció

27-38

14-15

Bocz János

Kmetty Zoltán

Egészségügyi nonprofit szervezetek

39-60

14-15

Nyitrai Imre

A szociális ügyeink szeletei

61-74

14-15

Sátor Balázs

Kell –e még több tanulópénz?

75-89

14-15

Domokos Tamás

Mahler Balázs

Gazdaságfejlesztő és foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek Magyarországon

90-104

14-15

Cziboly Ádám

Szubkultúrák – A civil szektor kulturális szegmensének értékelése a Civil Éves Jelentésben

105-118

14-15

Móra Veronika

A zöldek (környezet-, természet- és állatvédő szervezetek)

119-131

14-15

Nagy Ádám

Székely Levente

Az ifjúsági civil világ

132-148

14-15

Csongor Anna

Rész Levente

Leszakadó társadalmi csoportokkal foglalkozó civil szervezetek

149-172

14-15

Ligeti György

Jogvédelem

173-189

14-15

Kákai László

Lokálpatrióta szervezetek

190-206


Éves Civil Jelentés 2007-2008 (18-19. sz.)

szám

szerzők

cím

oldalszám

18-19

Kuti Éva

Egy „hivatásos olvasó” előszava

6-7

18-19

Bartal Anna Mária

A válság elején – a nonprofit trilemmáról, valamint a „jó” és a „rossz” civil társadalom kérdéseiről

8-21

18-19

Bíró Endre

A civil nonprofit szektor jogi környezete

22-34

18-19

Nagy Renáta

Nizák Péter

A civil szektor pénzügyi életképessége

35-58

18-19

F. Tóth András

Nagy Ádám

Humán infrastruktúra: Önkéntesség – foglalkoztatás – tagság

59-77

18-19

Péterfi Ferenc

Érdekképviselet, érdekvédelem, hatalomkontroll – mi végre?

78-94

18-19

Kinyik Margit

A nonprofit szervezetek mint szolgáltatók jellemzői Magyarországon

95-111

18-19

Ligeti György

Kapcsolatok az üzleti szektorral

112-129

18-19

Kákai László

Civil szervezetek regionális összefüggései

130-144

18-19

Pintér István

Civil szervezetek nemzetközi kötődései

145-155

18-19

Márkus Eszter

Civilek a sajtóban – közmegítélés

156-168

18-19

Ciboly Ádám

Fehér lap

169-185


Civil AnziXX 1990-2010 (25. sz.)

szám

szerzők

cím

oldalszám

25

Lester M. Salamon

Előszó/Preface

5-8

25

Vercseg Ilona

Kötődések és választási lehetőségek?

9-24

25

Vercseg Ilona

Előszó az interjúkhoz

25-27

25

Csongor Anna

Húszéves a Menhely Alapítvány

28-54

25

Bartal Anna Mária

Vergődő Madár

55-65

25

Nizák Péter

Az Autonómia Alapítvány elmúlt húsz éve

66-73

25

Kinyik Margit

Egy speciális szegmens: a vállalkozói szektor segítése civil oldalról

74-83

25

Péterfi Ferenc

„A rendszerváltás előszelében alakult, de mára már felnőtté vált”

84-90

25

Kákai László

A Nemzeti Civil Alapprogram, útkeresés egy új támogatási rendszer felé?

91-118

25

Nagy Renáta

Mérföldkövek a nonprofit szektor történetében

119-130


Szerző

Megjelenés éve/folyóírat száma

A.Gergely András

2010/1 sz.

Andrássy Lászlóné

2010/3 sz.

Antal Attila

2010/1 sz.

Arapovics Mária

2008/3 sz.

Arató Krisztina

2008/3 sz.

Bakos Ottília

2007/2 sz.

Balogh Péter

2010/1 sz.

Bartal Anna Mária

2008/1-2 sz., 2008/3 sz., 2009/1-2. sz., 2010/1 sz., 2010/2 sz., 2010/4 sz.

Benedek Gergő

2007/3-4 sz.

Beszedics Otília

2007/3-4 sz.

Bezovan, Gojko

2007/1.sz.

Bényei Andrásné

2007/2 sz.

Béres Tibor

2007/1.sz.

Bíró Endre

2007/2 sz., 2008/4 sz., 2009/1-2. sz., 2010/1 sz.

Bocz János

2008/1-2 sz., 2009/4 sz.

Boros Monika

2007/1.sz., 2007/3-4 sz.

Brachinger Tamás

2007/2 sz., 2009/3 sz.

Bullain Nilda

2008/4 sz.

Bukta Zsuzsanna

2008/1-2 sz.

Cabrero, Gregorio Rodríguez

2009/3 sz.

Cziboly Ádám

2008/1-2 sz., 2009/1-2 sz.

Csaba László Gyula

2007/3-4 sz.

Csongor Anna

2008/1-2 sz., 2008/4 sz., 2010/4 sz.

Dobossy Imre

2007/3-4 sz.

Domaniczky Endre

2007/3-4 sz., 2008/3 sz., 2009/3 sz.

Dombi Gábor

2007/3-4 sz.

Domokos Tamás

2008/1-2 sz.

F. Tóth András

2009/1-2 sz.

Fabulya Edit

2007/2 sz.

Fazekas Mihály

2008/3 sz.

Forrai Judit

2007/2 sz.

Gajzágó Éva

2007/2 sz.

Galamb Veronika

2010/3 sz.

Galambos Attila

2010/3 sz.

Gallego, Vicente Marbán

2009/3 sz.

Gáthy Vera

2009/4 sz.

Gerencsér Balázs

2008/4 sz.

Gidron, Benjamin

2009/3 sz.

Glied Viktor

2009/4 sz., 2010/2 sz.

Gosztonyi Gergely

2007/2 sz., 2007/3-4 sz.

Gyorgyovich Miklós

2010/3 sz.

Hargitai Henrik

2007/3-4 sz.

Jancsák Csaba

2007/3-4 sz.

János-Jakab Beáta

2008/3 sz.

Junko Chano

2008/3 sz.

Katz, Hagai

2009/3 sz.

Kákai László

2008/1-2 sz., 2008/3 sz., 2009/1-2 sz., 2009/4. sz., 2010/4 sz.

Kinyik Margit

2007/2 sz., 2008/3 sz., 2008/4 sz., 2009/1-2 sz., 2009/4 sz., 2010/4 sz.

Kiss Ákos

2007/3-4 sz.

Kiss-Ádám Rebeka

2007/3-4 sz.

Kmetty Zoltán

2008/1-2 sz.

Kolaric, Zinka

2010/2 sz.

Kollár András

2010/3 sz.

Koltay Elvira

2010/3 sz.

Kővágó Györgyi

2007/2 sz.

Kuti Éva

2008/4 sz., 2009/1-2 sz.

Lakatos Kinga

2010/2 sz.

Lepp, Ülle

2010/3 sz.

Ligeti György

2007/1.sz., 2008/1-2 sz., 2009/1-2 sz.

Daimar, Liiv

2010/3 sz.

Limor, Nissan

2009/3 sz.

Mahler Balázs

2008/1-2 sz.

Majláth Roland

2009/3 sz.

Márkus Eszter

2007/1.sz., 2008/4 sz., 2009/1-2 sz.

Móra Veronika

2008/1-2 sz.

Murányi István

2007/3-4 sz.

Nagy Ádám

2007/2 sz., 2008/1-2 sz., 2008/4 sz., 2009/1-2 sz.

Nagy Renáta

2009/1-2 sz., 2010/4 sz.

Nárai Márta

2010/2 sz.

Nizák Péter

2007/2 sz., 2008/3 sz., 2008/4 sz., 2009/1-2 sz., 2010/4 sz.

Nyitrai Imre

2007/1.sz., 2007/3-4 sz., 2008/1-2 sz.

Oláh Miklós

2007/3-4 sz.

Oprics Judit

2008/4 sz.

Osvath László

2007/1.sz.

Pataki György

2007/3-4 sz.

Péntek Eszter

2009/3 sz.

Péterfi Ferenc

2007/2 sz., 2009/1-2 sz., 2010/4 sz.

Pintér István

2009/1-2 sz.

Porubcsánszki Katalin

2007/1

Rakar, Tatjana

2010/2 sz.

Randma-Liiv, Tiina

2010/3 sz.

Reisinger Adrienn

2009/4 sz.

Retz Tamás

2007/3-4 sz.

Rész Levente

2008/1-2 sz.

Ruzica, Miroslav

2009/4 sz.

Salamon, Lester

2010/4

Saródy Zita

2010/2 sz.

Sátor Balázs

2008/1-2 sz.

Scsaurszki Tamás

2007/2 sz.

Sebestény István

2007/1.sz., 2007/3-4 sz., 2008/4 sz.

Sebők Dóra Valéria

2010/3 sz.

Sik Domokos

2008/3 sz.

Süli András

2007/3-4 sz.

Szabó Krisztina

2007/3-4 sz.

Szabó Máté

2007/1.sz., 2008/1-2 sz., 2009/3 sz.

Székely Levente

2008/1-2 sz.

Tarrósy István

2010/1 sz.

Ugrin Emese

2007/3-4 sz.

Varga Csaba

2007/3-4 sz.

Váczi Borbála

2009/4 sz.

Vercseg Ilona

2010/4 sz.

Versicsné Szalai Mária

2007/2 sz.

Virágh Eszter

2007/3-4 sz.

Vukovich Gabriella

2007/3-4 sz.

Zám Mária

2007/1.sz.

Zotter Judit

2008/3 sz.

Támogatók