Szerzőinkhez

Civil Szemle folyóirat formai követelményei


1. Általános követelmények

• A tanulmányt Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, másfeles sorközzel kérjük, max. egy szerzői ívben (22 oldal/kb.40000 leütés). A szöveget folyamatosan kérjük, ne legyenek benne indokolatlan sorközök. Az alcímek fett kiemelése mellett, a szövegben történő kiemelés kurzívval történjék. A tanulmányt külön file-ban kérjük mellékelni.
• A tanulmányban szereplő hivatkozásokat arab számmal sorszámozva, a szöveg végén kérjük megadni Times New Roman betűtípussal, 10-es betűnagysággal, egyes sorközzel.
• A magyar és angol nyelvű összefoglalókat (abstract), külön file-ban ugyancsak Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, másfeles sorközzel mellékeljék (max 1500 leütésben). Kérjük, ne felejtsék az összefoglalók után a magyar és angol nyelvű kulcsszavakat megadni!
• A magyar és angol nyelvű szakmai életrajzokat (max 10 sorban) Times New Roman betűtípussal, 11-es betűnagysággal, egyes sorközzel kérjük, az összefoglalók után. Kérjük, ne feledjék E-mail címüket megadni!
• A tanulmányokban szereplő ábrákat a pontosabb szerkesztés miatt kérjük, küldjék el excel-file-ban vagy képként, jpg formátumban.
Szövegközi hivatkozások formája: Wilson (2002) vagy Wilson (2002:123), illetve felsorolás esetén: (Wilson 2002; Watt és Craig 1985; McNamara - Johson 1967)
Ábrák, táblázatok. Külön sorszámozva, felirat az ábrán és táblázaton kívül, kurzív Times New Roman betűtípussal, 11-es betűnagysággal, egyes sorközzel.
• A tanulmány végén Irodalom címmel kérjük megadni a szövegben használt összes, szerzői hivatkozást, az alább részletezett formátum szerint, Times New Roman betűtípussal, 11-es betűnagysággal, egyes sorközzel. A honlapokra vonatkozó hivatkozásokat Internetes hivatkozások címmel kérjük megadni.

Irodalom
könyv: Szerző(k) (megjelenés éve): A mű címe. A kiadás helye: a kiadó neve; Példa:

Kapa Kázmér (1999): A kútásás. Budapest: Ásatag Kiadó.

folyóiratcikk: Szerző(k) (a megjelenés éve): A cikk címe. A folyóirat neve, az évfolyam sorszáma (a szám sorszáma): a cikk kezdő és befejező oldalszáma; Példa:

Kertész Kelemen (1999): Hogyan permetezzünk? Kertészet, 25., 2., 23–35.

gyűjteményes kötetben szereplő cikk: A szerző(k) neve (a megjelenés éve): A cikk címe. In A gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve: A kötet címe. A kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmű kezdő és utolsó oldalszáma. Példa:

Permet Béla (1999): Mire jó a kert ?. In. Vakond B. Béla (szerk.): Kertészkedjünk! Budapest: Kertész Kiadó, 89–101.


2. Részletes formai követelmények

CÍM
(balra zárt, fett, Times New Roman kiskapitális betűtípussal, 14-es betűnagysággal)
-alcím
(balra zárt, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal)

Szerző neve vagy Szerző-Szerző neve
(balra zárt, fett Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, titulus nélkül)

Főcímek
(jobbra zárt, fett Times New Roman típus, 12 betűnagyság, számozás nélkül, utána egy sorköz kihagyás)

     Alcím.
(behúzott, fett Times New Roman típus, 12 betűnagyság, számozás nélküli, írásjellel zárt. Utána folytatólagosan következzék a szöveg.)
    További alcím.
(behúzott, kurzív Times New Roman típus, 12 betűnagyság, számozás nélküli, írásjellel zárt. Utána folytatólagosan következzék a szöveg.)


Támogatók