Tisztelt Olvasó!

2004-ben jelent meg először a Civil Szemle nevű folyóirat. Az alapítók célkitűzése az volt, hogy a civil/nonprofit szektorban dolgozó szakemberek és önkéntesek, a szektor és a civil társadalom iránt érdeklődő szakpolitikusok, kutatók és hallgatók számára olyan szakfolyóiratot hozzanak létre Magyarországon, amely megpróbálja felölelni a civil közélet, a nonprofit szervezeti lét, a nonprofit kutatás problémakörét.
 
A „cselekvő állampolgár” gondolatiságára építő Civil Szemle olyan, ún. „közösségi tanulmányokat” közöl, amelyek tudományosan és szakmailag megalapozottak, ugyanakkor nélkülözik az akadémiai típusú folyóiratokban rejlő túlzott tudományosságot annak érdekében, hogy a lapot a tájékozódni kívánó értelmiségi csoportok illetve a szűkebb szakmai közeg is sikerrel forgathassák.
 
A Civil Szemle elméleti folyóirat: a civil szféra, a társadalmi együttműködések, nonprofit szervezetek bemutatásával foglalkozó időszaki kiadvány, amely támaszkodva a korábbi eredményekre, megkísérli a beilleszkedést a nemzetközi trendekbe. A hazai civil szféra fejlődésének nyomon követésén túl nyitott nemzetközileg nyitott, ezen belül tudatosan törekszik az európai térségben zajló folyamatok bemutatására. Kiterjedt szakmai és tudományos kapcsolatokkal rendelkezik Kelet-Közép Európában, s ezzel egyidejűleg fejleszti szakmai együttműködését a balkáni és kaukázusi térség országainak szakértőivel.

E törekvések eredménye, hogy a Civil Szemle folyóirat 2007-től a Thomson Reuters nemzetközi citációs indexben is regisztrálásra került.
 
A folyóirat a civil/nonprofit szektor és a civil társadalom valamennyi szegmensét be kívánja mutatni. A tudományterületek tekintetében nyitott a társadalomtudományok valamennyi ágára, amely saját nézőpontjából értelmezi a civil szférát és annak jelenségeit, ugyanakkor elismeri az interdiszciplináris megközelítést is, melyet a téma szerteágazó jelleg indokol, s egyben szükségessé tesz. E sokszínűség elismerése és felmutatása mellett a Civil Szemle hozzá kíván járulni a civil/nonprofit szektor önálló tudományterületként történő intézményesüléséhez és elismertetéséhez.
 
A Civil Szemle 2004 és 2016 között 46 lapszámot, összesen több mint 300 hazai és külföldi tanulmányt jelentetett meg. Több mint 40 külföldi szerző publikált a Szemlébe, a külföldi cikkek jelentős része a közép-kelet európai országok nonprofit szektorát mutatta be, azonban a tágabb európai és nemzetközi kitekintés is fontos szerepet kapott. A Civil Szemle tematikus és nem tematikus lapszámokat egyaránt megjelentet. Eddig megjelent tematikus lapszámaiban foglalkozott a kelet-közép európai civil szektor jellemzőinek bemutatásával, éves jelentéseket készített a magyarországi civil/nonprofit szektor egyes fejlődési szakaszaira fókuszálva, önálló tematikus számot szentelt többek között az önkéntesség, vagy a szociális gazdaság ügyének.
 
A honlapon minden, a laphoz, és az azt kiadó Civil Szemle Alapítványhoz kapcsolódó információ megtalálható, így a korábbi lapszámokat is letölthetik az érdeklődők a 'Folyóirat, Korábbi lapszámok letöltése' menüpont alatt. 
 

Támogatók